VyhledáváníPříprava nové strategie AV ČR soutěž Věda fotogenická

banner-cs.jpg VEŘEJNÁ SBÍRKA ÚMG AV ČR, V. V. I. Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která trpí závažnou formou nádorového onemocnění. Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV.

Jelikož Katareeya pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemá nárok na veřejné zdravotní pojištění.

Více informací...

Kalendář akcí

Dnes < 2017 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

TVT 2014

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Ceny Akademie věd ČR získali úspěšní vědci

news-2014  news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

Ceny Akademie věd ČR získali úspěšní vědci

1.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-avcr.jpg

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 1. října 2014 vynikajícím českým badatelům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Toto prestižní ocenění spojené též s finanční odměnou je udělováno za ukončené vědecké výsledky excelentního a kvalitního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority, které přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání a od jejichž prvního zveřejnění nebo realizování neuplynulo více než pět let. Předávacího aktu v pražské Lannově vile se kromě laureátů zúčastnili i ředitelé vědeckých pracovišť Akademie věd ČR a další významné osobnosti.

více zde

Laureát Nobelovy ceny Peter Higgs navštíví Prahu

1.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141001-laureat-nobelovy-ceny-peter-higgs-navstivi-prahu.jpg

Světoznámí fyzikové vystoupí na konferenci ECNDT 2014
 
Evropská konference o nedestruktivním testování, „11.ECNDT 2014“, kterou pořádá Česká společnost pro nedestruktivní testování ve spolupráci s Evropskou federací NDT (EFNDT) a s Ústavem termomechaniky AV ČR se bude konat ve dnech 6.–10.října 2014 v pražském Kongresovém centru. Součástí programu je i speciální workshop nazvaný „Evropský den vědy“ (European Research Day) a organizovaný celosvětovou organizací ACADEMIA NDT International a výborem ICNDT. Uskuteční se dne 8. 10. 2014 ve velkém sále Kongresového centra.

více zde

EASAC navrhuje strategii boje proti antimikrobiální rezistenci

1.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-easac.jpg

Expertní rada evropských akademií (EASAC), která sdružuje akademie věd zemí Evropské unie, vydala dokument „Antimicrobial Drug Discovery: Greater Steps Ahead“. Odhaduje se, že rezistentní bakterie každoročně způsobí smrt téměř 25 000 lidí v Evropské unii. Koordinovaný postup navrhovaný v této strategii může pomoci zvrátit trend narůstajícího počtu rezistentních patogenů a přispět k vývoji nové generace antibiotik. Úplné znění prohlášení je ke stažení na stránkách EASAC: http://www.easac.eu/home/reports-and-statements.html

více zde

Prof. F. Vyskočil a prof. E. Paleček byli vyznamenáni stříbrnými medailemi Senátu

1.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-senat-parlamentu-cr.jpg

Předseda Senátu PČR Milan Štěch předal v 26. září 2014 stříbrné medaile Senátu PČR sedmnácti významným osobnostem z oblasti vědy, kultury, sportu a vědeckého života. Akce se konala již potřetí v souvislosti se Dnem české státnosti, který připadá na neděli 28. září. Předseda Senátu Milan Štěch upozornil, že význam oceněných osobností je především v tom, že slouží veřejnosti jako dobrý příklad. Mezi oceněnými jsou i zástupci Akademie věd ČR – prof. František Vyskočil z Fyziologického ústavu AV ČR a prof. Emil Paleček z Biofyzikálního ústavu AV ČR.

více zde

Prof. Eva Syková byla vyznamenána stříbrnou pamětní medailí UK

30.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140930-pro-eva-sykova-byla-vyznamenana-stribrnou-pametni-medaili-uk.jpg

Ředitelce Ústavu experimentální medicíny (ÚEM) AV ČR prof. MUDr. Evě Sykové, DrSc., byla v pondělí 29. září 2014 u příležitosti významného životního jubilea slavnostně udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy (UK) za celoživotní přínos vědě a poznání. Vědkyni na toto ocenění navrhl rektor UK prof. MUDr. Tomáše Zímy, DrSc., MBA. Prof. Eva Syková, lékařka, vědkyně a politička, je ředitelkou ÚEM AV ČR od roku 2001 a mezinárodně uznávanou odbornicí v oboru neurověd a buněčné terapie.

více zde

Jak nakládat s vyhořelým jaderným palivem

30.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140930-jak-nakladat-s-vyhorelym-jadernym-palivem.jpg

Nová společná expertiza EASAC–JRC
 
Expertní rada evropských akademií (EASAC) a Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) vydaly novou studii „Nakládání s vyhořelým jaderným palivem a odpadem“. Studie definuje udržitelnou politiku nakládání s vyhořelým jaderným palivem a odpadem, která by vedla k jeho odpovědnějšímu a efektivnějšímu zajištění jak po technické, tak po finanční stránce. Expertizu v úterý 30. 9. 2014 oficiálně představil v budově Královských akademií vědy a umění Belgie předseda EASAC Jos van der Meer spolu s generálním ředitelem JRC Vladimírem Šuchou a dalšími odborníky na tuto problematiku ze zemí EU.

více zde

Cena Wernera von Siemense 2014 vyhlášena

29.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140929-cena-wernera-von-siemense-2014-vyhlasena.jpg

Společnost Siemens vyhlašuje 17. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce, a to zpracované v technických a vybraných přírodovědných oborech. Letošní novinkou je zvláštní ocenění pro nejlepší autorku absolventské práce – z přihlášených diplomových a dizertačních prací ji vybere samostatná porota. Cena je spojena s finanční odměnou a uděluje se v kategoriích Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce a Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemens.

více zde

Zasedání Mezinárodního výboru pro bioetiku UNESCO

26.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-unesco.jpg

Mezinárodní výbor pro bioetiku UNESCO (IBC) zasedal v Paříži ve dnech 8.–12. září 2014. Na programu tohoto 21. zasedání byla inovace článku 15 Univerzální deklarace o bioetice a lidských právech, který se zabývá sdílením prospěchu či užitku z výzkumu, dále diskuse o této deklaraci v souvislosti s prudkým rozvojem genetiky, vývojové biologie a výzkumu lidského genomu v posledních letech a informace o připravované revizi Doporučení ke statutu vědeckého pracovníka, vydaném UNESCO v roce 1974. Informoval o tom člen IBC prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Slavnostní otevření laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech

24.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140926-slavnostni-otevreni-laseroveho-centra-hilase-v-dolnich-brezanech2.jpg

Za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií bylo ve středu 24. září 2014 v Dolních Břežanech slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., – laserové centrum HiLASE (High average power pulsed LASErs). Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., kardinál Dominik Duka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Bartáková, MSc., a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

více zde

Ceny předsedy GA ČR za rok 2013 uděleny

23.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140923-ceny-predsedy-ga-cr-za-rok-2013-udeleny.jpg

Úspěch vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu převzali v pondělí 22. 9. 2014 Ceny předsedy Grantové agentury ČR. Hned dvě z nich získali vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, Jiří Čejka (medailonek oceněného – zde) a Michal Fárník (medailonek oceněného – zde). První za objev nových typů zeolitů, druhý za výzkum solvatovaných elektronů v molekulových klastrech. Třetí Cenu předsedy Grantové agentury ČR obdržel Vítězslav Bryja z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za výzkum komunikace buněk.

více zde

Nový grantový projekt ERC ve Fyzikálním ústavu AV ČR

22.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140922-novy-grantovy-projekt-erc-ve-fyzikalnim-ustavu-av-cr.jpg

Jörg Wunderlich z Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu (FZÚ) AV ČR získal spolu s britskými a německými kolegy prestižní ERC Synergy Grant. Jako hlavní řešitel za FZÚ AV ČR se podílí na projektu „Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních“. Řešení projektu probíhá od srpna 2014 do července 2020 a vedle FZÚ AV ČR se ho účastní University of Cambridge, Hitachi Cambridge Laboratory, Imperial College v Londýně a Johannes Gutenberg University v Mainzu.

více zde

Evropská noc vědců v Astronomickém ústavu AV ČR

22.9.2014

V observatoři Astronomického ústavu (ASÚ) AV ČR v Ondřejově se uskuteční v pátek 26. 9. 2014 od 15 do 24 hodin „Evropská noc vědců“. ASÚ AV ČR se akce účastní od jejího počátku v roce 2005. Evropská noc vědců se koná na více než 200 místech v celé Evropě. Astronomové otevřou svá pracoviště a zájemci mohou nahlédnout pod pokličku vědecké práce. Lákadlem bude jistě největší dalekohled v České republice nebo noční pozorování v Západní kopuli historické hvězdárny. Přesný program a plakátek ke stažení je na http://www.asu.cas.cz/articles/823.

více zde

Česko-norské semináře: výzkum, inovace, transfer technologií

17.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140917-cesko-norske-seminare-vyzkum-inovace-transfer-technologii.jpg

Akademie věd České republiky ve spolupráci s Norskou grantovou agenturou (The Research Council of Norway), Norským velvyslanectvím v Praze a Ministerstvem financí ČR pořádá ve dnech 22. a 23. září 2014 česko-norský kulatý stůl a semináře na téma výzkumu, inovací, transferu technologií a hodnocení výzkumných aktivit. Hlavním záměrem akce je posílení bilaterálních vztahů v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI), vytvoření podmínek pro dlouhodobější spolupráci vědeckých komunit a sdílení zkušeností mezi klíčovými aktéry v oblasti vědní strategie.

více zde

Více aktualit...