VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2014 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny naplno zahajuje svoji činnost

18.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140418-czechglobe-centrum-vyzkumu-globalni-zmeny-naplno-zahajuje-svoji-cinnost.jpg

Nově vybudované vědecké centrum excelence CzechGlobe, které je součástí Akademie věd ČR, bude slavnostně otevřeno v úterý 29. 4. 2014 v Brně. CzechGlobe je jedním z osmi úspěšných projektů Operačního programu VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) podporujících vznik Evropských center excelence financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu. Jde o moderní výzkumnou infrastrukturu umožňující komplexní výzkum problematiky globální změny. Vědecká práce se zde soustředí na tři základní komponenty působení globální změny – na atmosféru a klima, ekosystémy a socio-ekonomické systémy.

více zde

XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

27.3.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2013/130605-premie-otto-wichterleho.jpg

XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 9.30 hodin v pražském Národním domě na Vinohradech. Sněm bude mj. projednávat Strategii dalšího rozvoje AV ČR, návrh výroční zprávy AV ČR, zprávu o činnosti Akademické rady, zprávu o hospodaření AV ČR v roce 2013 a její závěrečný účet. Delegáti zvolí část členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích i zahraničních vědců, zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank.

více zde

Mezinárodní konference o vysokoenergetické astrofyzice IBWS 2014

22.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140422-mezinarodni-konference-o-vysokoenergeticke-astrofyzice-ibws-2014.jpg

Jedenáctý z řady úspěšných workshopů věnovaných astrofyzice vysokých energií, pozemním experimentům a pozorováním zejména robotickými dalekohledy se uskuteční v Karlových Varech od 23. do 25. dubna 2014. IBWS (INTEGRAL/BART Workshop) je pracovní setkání odborníků především z oblasti rentgenového výzkumu vesmíru s pomocí družic pozorujících v gama a rentgenovém oboru a návazných pozemních robotických dalekohledů. Workshop pořádá Astronomický ústav Akademie věd ČR. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Cenu hlavního města Prahy získali prof. H. Illnerová a prof. J. Koutecký

17.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140417-cenu-hlavniho-mesta-prahy-ziskali-prof-h-illnerova-a-prof-j-koutecky.JPG

Dvěma významným obyvatelům české metropole – fyzioložce a biochemičce prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a zakladateli dětské onkologie v Československu prof. MUDr. Josefu Kouteckému – byla udělena Cena hlavního města Prahy. Rozhodli o tom pražští radní na svém zasedání 14. ledna 2014. Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 17. dubna 2014 v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Oba ocenění získali z rukou pražského primátora Tomáše Hudečka stříbrnou medaili spojenou s peněžitou částkou ve výši 100 000 korun.

více zde

Seminář o udržitelnosti výzkumných center v Senátu PČR

17.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140417-seminar-o-udrzitelnosti-vyzkumnych-center-v-senatu-pcr.jpg

Z iniciativy místopředsedkyně senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorky prof. Evy Sykové se v úterý 15. dubna 2014 shromáždila v Senátu Parlamentu ČR téměř stovka českých vědců, aby diskutovala o problémech udržitelnosti nově vybudovaných výzkumných center. Senátorka za Prahu 4 Eva Syková je současně ředitelkou Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, který je partnerem v projektu BIOCEV – Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy.

více zde

Medaile Bernarda Bolzana profesoru Součkovi

16.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140416-medaile-bernarda-bolzana-profesoru-souckovi.jpg

Profesor Vladimír Souček z Matematického ústavu UK, který patří mezi světově respektované badatele v několika oblastech geometrie a jejích aplikací v matematické fyzice, převzal 16. dubna 2014 čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Na udělení prestižního ocenění jej navrhl Matematický ústav AV ČR. Profesor Souček publikoval tři monografie a 95 původních vědeckých článků; databáze MathSciNet uvádí 627 citací jeho prací. Jako jeden z nemnoha českých matematiků publikoval v jednom z nejprestižnějších matematických časopisů Annals of Mathematics.

více zde

Sedm let České republiky v Evropské jižní observatoři

14.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140414-sedm-let-ceske-republiky-v-evropske-jizni-observatori.jpg

Mezinárodní konference o Evropské jižní observatoři (ESO), která má připomenout a částečně i zhodnotit sedm roků členství České republiky v této nevládní organizaci, se koná od 14. do 16. dubna 2014 v pražské Lannově vile. Na konferenci vystoupí významní zástupci ESO včetně českých astronomů, kteří představí práce, projekty a jejich výsledky ve spolupráci s ESO. Pořadatelem je Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Setkání představitelů AV ČR, Pardubického kraje, Powiatu Klodzko a Sdružení obcí Orlicko

11.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140411-setkani-predstavitelu-av-cr-pardubickeho-kraje-01-Petr-Fiala.jpg

Představitelé Akademie věd ČR, Pardubického kraje, Powiatu Klodzko a Sdružení obcí Orlicko projednávali v pátek 11. dubna 2014 aktuální témata této východní části České republiky. Setkání se uskutečnilo v nadmořské výšce 995 metrů v Kramářově chatě na Suchém vrchu v Orlických horách. V úvodu vystoupili předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., a předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala. Poté následovaly příspěvky zúčastněných stran.

více zde

Nejlepší studentské návrhy loga AV ČR

10.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140410-nejlepsi-studentske-navrhy-loga-av-cr.jpg

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš ocenil ve čtvrtek 10. dubna 2014 nejlepší studentské návrhy loga AV ČR a jejich autorům předal jako odměnu malý dárek z produkce Nakladatelství Academia – publikace o grafickém designu, konkrétně též o tvorbě log. Vítězné práce vybrala Akademická rada AV ČR ze studentských návrhů Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově náměstí, Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafická v pražské Hellichově ulici a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

více zde

V průhonickém zámku vznikla Galerie NATURA

10.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140410-v-pruhonickem-zamku-vznikla-galerie-natura.jpg

Botanický ústav Akademie věd ČR otevřel v průhonickém zámku nový výstavní prostor – Galerii NATURA. Má odrážet přírodní rámec jejího okolí a také vyjadřovat snahu kurátorů „vystavovat umění osobité, nepodbízející se běžným trendům ani populismu, ba naopak – vyznačující se silným ,naturelem´“. Galerie NATURA zahájila svou činnost v úterý 1. dubna 2014 vernisáží výstavy známého klatovského sochaře Václava Fialy a jeho hostů, jejichž díla se snaží komunikovat s autorovým uměleckým názorem. Návštěvníci mohou galerii navštívit v otevírací době Průhonického parku. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Knihou roku se stal Průvodce protektorátní Prahou Jiřího Padevěta

9.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140409-knihou-roku-se-stal-pruvodce-protektoratni-prahou-jiriho-padeveta.jpg

Magnesia Litera 2014
 
Knihou roku, tedy absolutním vítězem nejprestižnější české knižní soutěže Magnesia Litera se letos stal „Průvodce protektorátní Prahou“ Jiřího Padevěta, autora a ředitele Nakladatelství Academia. Rozhodlo o tom hlasování tří set kritiků, akademiků a knihkupců. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v úterý 8. 4. 2014 na Nové scéně Národního divadla v Praze. Tento titul rovněž zvítězil v kategorii „Litera za literaturu faktu“. Nakladatelství Academia zaznamenalo úspěch také v kategorii „Litera za překladovou knihu“, kterou vyhrál Robert Svoboda se svým překladem knihy „Harmonia caelestis“ Pétera Esterházyho.

více zde

Třeboňští vědci učinili významný krok ve výzkumu fotosyntézy

8.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140408-trebonsti-vedci-ucinili-vyznamny-krok-ve-vyzkumu-fotosyntezy.jpg

Publikace v prestižním odborném časopise Plant Cell
 
Jihočeští vědci objasnili zrod fotosystému 2, což je složitý bílkovinný komplex přítomný v buňkách rostlin, řas a sinic. Jeho funkce je zcela zásadní pro proces fotosyntézy, a tím fakticky pro udržení života na naší planetě. Nicméně zatím nebylo příliš jasné, jak je takto komplikovaný komplex, který kromě řady bílkovin obsahuje také chlorofyl a karotenoidy, tvořen v buňkách. Výrazný krok k pochopení tohoto procesu učinili vědci z třeboňského Centra Algatech Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

více zde

Měsíc s letadlem

8.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140408-mesic-s-letadlem.jpg

Česká astrofotografie měsíce
 
Astrofotografové čas od času počítají dobu přeletu Mezinárodní kosmické stanice před Měsícem, nebo čekají na vhodnou příležitost „ulovit“ letadlo. To se podařilo v polovině minulého měsíce českému autorovi: Měsíc – nejbližší vesmírné těleso k naší Zemi a Airbus A380 – největší dopravní letadlo současnosti. O obou má smysl si něco přečíst v popisu vítězné fotografie České astrofotografie měsíce za březen 2014. Jejím autorem je Rostislav Kalousek a nese název „Měsíc s letadlem“. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Více aktualit...