VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2011 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Akademie věd ČR na EXPO 2015

22.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150522-akademie-ved-cr-na-expo-2015-01.jpg

V Miláně se 1. května otevřely brány světové výstavy EXPO 2015 s mottem Potraviny pro planetu, energie pro život. Vztyčování vlajky výstavy provázely tóny Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a právě český pavilon vybrala italská média mezi pětici těch, které doporučují k návštěvě. Své poslední objevy tam prezentují i dva ústavy Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie představuje v Laboratoři života výzkum zaměřený na hledání nových humánních léčiv proti civilizačním chorobám. Lidskou buňku jako miniaturní chemickou továrnu, ve které probíhají tisíce dějů nezbytných pro zdravé fungování organismu, ztvárnil pro Laboratoř života a ÚOCHB výtvarník Jakub Nepraš.

více zde

Mezinárodní konference Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015

27.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150527-mezinarodni-konference.jpg

V Praze se od 28. do 29. května uskuteční historická část mezinárodní konference u příležitosti 125. výročí založení ČAVU s názvem Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015. Jejím hlavním cílem je shrnout vývoj a význam neuniverzitních institucí spjatých s rozvojem vědy, a to nejen v ČR, ale i v okolních zemích. Tématy budou mj. adaptace modelu velkých akademií věd a jeho přizpůsobování, význam mimouniverzitních institucí ve vědeckém životě regionu a jejich poměr k jiným typům vědeckých institucí (např. vysoké školy a jejich ústavy), mechanismy jejich fungování a způsoby jejich financování. Výstupem konference bude sborník v češtině a angličtině. Historická část konference, kterou pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, se koná v Národním technickém muzeu, Kostelní 1320/42, Praha 7. Program konference naleznete zde.

více zde

L'Oréal Pro ženy ve vědě 2015

26.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150526-loreal.jpg

Nejvíc přihlášek ve své historii přijal v letošním ročníku projekt L´Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě. Ze 71 přihlášených prací českých vědkyň vybrala porota složená ze zástupců Akademie věd ČR (odborného garanta projektu) a organizace UNESCO šestnáct finalistek. Na včerejším slavnostním vyhlášení přijaly ocenění dvě nové laureátky – RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D., z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR. „Věda je hledání a intuice a ženy umějí daleko lépe hledat a mají lepší intuici než muži, takže ženy ve vědě skutečně potřebujeme,“ řekl na slavnostním večeru předseda AV ČR prof. Drahoš. Nejen vítězky ocenil také francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian: „Potřebujeme vize a nadání žen, abychom vytvořili lepší svět.“

více zde

AV ČR hostí mezinárodní konferenci zahraničních špiček neuniverzitního výzkumu

25.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150525-logo.jpg

U příležitosti 125. výročí Akademie věd pořádá ve dnech 27.–29. května AV ČR mezinárodní konferenci „Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890–2015“. V jejím rámci se 27. května sejdou u kulatého stolu nejvyšší představitelé zahraničního neuniverzitního vědeckého výzkumu. O vztahu neuniverzitního výzkumu a vysokých škol, jeho financování, roli akademií věd, vztahu neuniverzitního výzkumu k vládám a byznysu budou rokovat Martin Stratmann (prezident Max Planck Society), Peter Haslinger (ředitel Herder Institute, Leibnitz Association), Ed Noort (viceprezident ALLEA, All European Academies), Luigi Nicolais (prezident Consiglio Nazionale delle Ricerche) a další významní hosté. Jednání zahájí předseda AV ČR Jiří Drahoš a místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. Historickou část konference, která proběhne 28. a 29. května v NTM, pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

více zde

Čeština bestsellerem

21.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150521-akademickaprirucka.jpg

Akademická příručka českého jazyka dvojnásobně oceněna na veletrhu Svět knihy
 

Hned dvě ocenění za svou publikaci obdržel na veletrhu Svět knihy 2015 Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Akademická příručka českého jazyka se umístila na prvním místě v kategorii odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé v soutěži Český bestseller. Druhé místo získala v kategorii Cena poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku 2015 pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů. Kniha je dílem kolektivu autorů pod vedením Markéty Pravdové, zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český a vedoucí oddělení jazykové kultury. Publikaci určenou zájemcům o češtinu z řad široké veřejnosti i profesionálních uživatelů vydalo v roce 2014 nakladatelství Academia.

více zde

Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd

20.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150520-gacr.jpg

Ve středu 20. 5. se na půdě Akademie věd ČR uskutečnil seminář pořádaný Grantovou agenturou České republiky s názvem Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd. Na semináři vystoupili mj. doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., z CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR) a prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., z Historického ústavu AV ČR. Seminář zahájili předseda GA ČR prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., a místopředseda AV ČR PhDr. Pavel Baran, CSc., který zdůraznil, že „GA ČR je pro humanitní a sociální vědy klíčovým a v některých případech jediným poskytovatelem účelových prostředků.“ Kriticky se vyjádřil o tzv. kafemlýnku, který podle něj zcela deformoval práci a motivaci v sociálních a humanitních oborech.

více zde

Na prahu svobody. Vítězství 1945

19.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150519-na-prahu-svobody-vitezstvi-1945.jpg

Senát Parlamentu ČR uspořádal 19. května ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, Masarykovou demokratickou akademií a Friedrich-Ebert-Stiftung stejnojmennou mezinárodní konferenci, která je další z připomínkových akcí k 70. výročí konce druhé světové války v květnu 1945. V zahajovací části vystoupili vedle předsedy Senátu Milana Štěcha, předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, ředitelka Historického ústavu AV ČR Eva Semotanová a místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran, který mj. vyzdvihl nezpochybnitelnou hodnotu autentických zážitků lidí, jež události sami prožívali, upozornil na důležitost jejich uchování a šíření a zdůraznil osobní i společenskou odpovědnost za vývoj dobových událostí. Po úvodních projevech udělil Milan Štěch účastníkům protinacistického a protifašistického odboje Stříbrné pamětní medaile Senátu.

více zde

Veletrh vědy 2015 – to nejlepší z vědy a výzkumu pod jednou střechou

19.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150519-veletrh-vedy.jpg

Pražské výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude ve dnech 21. až 23. května 2015 hostit první ročník unikátní akce Veletrh vědy. Na výstavišti se sejdou ústavy Akademie věd ČR, univerzity, muzea, science centra, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, aby široké veřejnosti představily zábavnou a pro všechny srozumitelnou formou svoji každodenní práci – vědu a výzkum. Návštěvníci se mohou těšit například na expozici CERNu (Evropské organizace pro jaderný výzkum) či Evropské jižní observatoře, na efektní pokusy chemiků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, roboty a nejnovější trendy ze světa techniky z ČVUT v Praze, ukázky izolace vlastní DNA a luminiscence v podání Přírodovědců.cz, molekulární bar, dobrodružné pátrání za pomoci metod forenzní analýzy s Kriminalistickým ústavem Praha a mnoho dalšího. Veletrh vědy je největší populárně-naučnou akcí tohoto druhu v ČR.

více zde

Slavnostní XXI. valné shromáždění Učené společnosti České republiky

18.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150518/01.JPG

V pondělí 18. 5. se v pražském Karolinu uskutečnilo XXI. slavnostní valné shromáždění Učené společnosti ČR. Při zasedání předal její předseda prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc, nejvyšší vyznamenání, Medaili za zásluhy o rozvoj vědy, prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc., a prof. MUDr. RNDr. Luboslavu Stárkovi, DrSc. Oceněni byli také další vědečtí pracovníci a rovněž pedagogové a studenti středních škol. Slavnostního zasedání se zúčastnil místopředseda vlády pro vědu a výzkum MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D, MPA, a jeden ze dvou iniciátorů vzniku Učené společnosti ČR – čestný předseda AV ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h. c. mult.

více zde

Den fascinace rostlinami 2015

15.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150515-den-fascinace-rostlinami.jpg

Evropská organizace pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) vyhlásila 18. květen 2015 Dnem fascinace rostlinami. Účelem této mezinárodní aktivity, do níž se zapojilo více než 50 zemí světa, je ukázat evropské i světové veřejnosti, že rostliny a je-jich výzkum jsou klíčové pro společnost, zemědělství, životní prostředí a ekonomiku – dnes i v budoucnosti. Nejrůznější akce přiblíží veřejnosti svět rostlin a práci odborníků, kteří ho zkoumají. Řadu populárně-vědeckých akcí organizují kromě mnoha výzkumných institucí, univerzit, botanických zahrad, muzeí či firem také pracoviště Akademie věd ČR (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Biologické centrum AVČR, Botanický ústav AV ČR). Program akce naleznete zde. Leták ke stažení zde.

více zde

Okolí galaxií ve Velkém voze

12.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150512-astrofotografie-mesice-duben-2015-pech.jpg

Česká astrofotografie měsíce


Galaxie M 81, kterou na snímku Pavla Pecha poznáte podle nádherných spirálních ramen, se nachází asi 11,8 milionu světelných let od nás. Druhá galaxie nese označení M 82, je znatelně menší (na snímku vlevo protáhlý útvar) a nevypadá na první pohled jako spirální galaxie. Poslední pozorování ale odhalila, že i tato galaxie má spirální ramena. Byla však dlouho skryta, neboť M 82 je k nám nevhodně natočena a také se známky spirálních ramen ukrývají za komplexní strukturou galaktického prachu a plynu – nesmazatelné stopy po interakci s blízkým galaktickým sousedem. Obě galaxie jsou od sebe vzdálené jen 130 000 světelných let a navzájem se gravitačně výrazně ovlivňují. Vznikají v nich oblasti s masivní tvorbou nových hvězd. Jsme tak svědky dlouhotrvajícího gravitačního zápasu dvou galaxií, na jehož konci bude pouze jediný vítěz. Více v tiskové zprávě.

více zde

Vědci z AV ČR otevírají nové možnosti výzkumu jednovrstvých materiálů

7.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150507-anvil.jpg

Tým Mgr. Otakara Franka, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR představil jednoduchou experimentální metodu manipulace elektronové struktury jednovrstvého sulfidu molybdeničitého (MoS2). Vědci pomocí tlaku působícího kolmo na vrstvu sulfidu změnili jeho charakter z polovodiče na kov. „Jedná se však jen o demonstraci možností, které nám mechanická deformace dává – rodina chalkogenidů přechodných kovů, do které patří sulfid molybdeničitý, zahrnuje celou plejádu materiálů, které bychom rádi uměli měnit pomocí správně zvolené deformace tak, jak by vyžadovala konkrétní aplikace,“ upřesnil Frank. Přesné a jednoduché ovládání energie zakázaného pásu má velké využití zejména v optoelektronice (např. transistory) nebo pro využití sluneční energie (např. solární články nebo štěpení vody). Práci publikoval prestižní časopis Nano Letters.

více zde

Zahájení dvou výstav k 70. výročí konce 2. světové války

5.5.2015

/sys/galerie-obrazky/news-2015/150505-vystava.jpg

V budově Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě jsou od 5. května k vidění hned dvě výstavy s tématem 2. světové války. Zahájila je pondělní vernisáž za účasti předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše, který ocenil korektní vědecký přístup autorů k tématu. Výstavy s názvy „Protektorát a jeho konec“ a „Na prahu svobody. Vítězství 1945“ představují klíčová místa spojená s protektorátní historií a také rozhodující okamžiky vojenského, politického a společenského života období konce války. Doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., zástupce ředitelky Historického ústavu AV ČR, připomněl cíl autorů výstavy – oprostit se od apriorních a někdy ideologických konstrukcí a seriózním výzkumem přispět k pravdivému poznání naší národní minulosti. „I když v roce 1945 šlo o omezenou demokracii, nemůžeme říci, že to byl rok nové totality. Vývoj, který dospěl k demokratickým volbám, nelze označit za nedemokratický,“ zdůraznil doc. Němeček.

více zde

Více aktualit...