VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2011 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Akademický bulletin / Živa

abicko- ziva

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

EXPO 2015 k vidění v Praze!

24.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160524/160524-vo-01.jpg

Výstavu Ozvěny EXPO 2015, která představuje vybrané exponáty z prezentací čtyř ústavů Akademie věd ČR na světové výstavě v Miláně doplněné o interaktivní prvky, zahájili na vernisáži 23. května členové Akademické rady AV ČR prof. Pavel Janoušek a prof. Jan Zima. Návštěvníci výstavy, která bude otevřena pro veřejnost do 29. července v prostorách AV ČR na Národní třídě v Praze, mají možnost spatřit a sami vyzkoušet ojedinělé exponáty. „Propojení a prolínání vědy a umění je důležité, protože umělecké vidění a ztvárnění vědeckých výsledků může u laiků podnítit zájem o vědu,“ uvedl na vernisáži prof. Janoušek.

více zde

Letošní desátý ročník projektu L'Oréal Pro ženy ve vědě zná své vítězky

23.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160523-l1.jpg

RNDr. Klára Řeháková, Ph.D., z Botanického ústavu Akademie věd ČR v Českých Budějovicích a RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D., z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR se staly letošními laureátkami stipendia L´Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě, které již od roku 2006 uděluje firma L´Oréal ve spolupráci s Unesco a Akademií věd České republiky. Do letošního desátého ročníku se zapojilo celkem 49 českých vědkyň, do finále se jich probojovalo celkem 13. Vědkyně se utkaly ve dvou kategoriích – do 35 let věku včetně a od 36 do 45 let.

více zde

Veletrh vědy 2016 přilákal do pražských Letňan tisíce návštěvníků

23.5.2016

Veletrh vědy, největší popularizační akci svého druhu v České republice, navštívilo ve dnech 19.–21. května čtrnáct tisíc lidí. Na výstavišti PVA EXPO Praha se sešli zájemci o vědu všeho věku, od předškolních dětí až po seniory. Odborníci z ústavů Akademie věd ČR i další popularizátoři si pro ně připravili bohatý program a bezpočet interaktivních exponátů z přírodovědných, technických i humanitních oblastí. Největší zájem návštěvníků vzbudila například umělá inteligence s robotickými avatary, mobilní planetária, představení Úžasného divadla fyziky a stánek Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

více zde

Nechte se vtáhnout do tajů vědy již od čtvrtka 19. 5. – Veletrh vědy začíná!

18.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160518-01.jpg

Ve čtvrtek 19. května se v 10 hod. otevřou brány Veletrhu vědy Akademie věd ČR, největší popularizační akce svého druhu v České republice. Na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech se na ploše 4000 m2 můžete těšit na desítky stánků nejen ústavů Akademie věd ČR, ale také dalších institucí, které se zabývají vědou, výzkumem a prezentací výsledků vědecké práce srozumitelnou a zábavnou formou. A na co se můžete těšit? Na robota s umělou inteligencí, formuli studentského týmu z ČVUT, slavnou českou stavebnici Merkur, Úžasné divadlo fyziky, mobilní planetária, drony, lasery, fyzikální i chemické pokusy, zajímavosti ze světa psychologie či archeologie a mnoho dalšího.

více zde

Akademie věd ČR otevřela Centrum transferu znalostí a technologií

17.5.2016

Centrum transferu znalostí a technologií Akademie věd ČR (CeTTAV) slavnostně zahájilo svoji činnost. Cílem Strategie AV21 je mj. převést do reálného života více výsledků vědecké práce a lépe využít aplikační potenciál pracovišť AV ČR. Transfer znalostí je ale náročnou součástí vědecké práce, a proto AV ČR přichází s touto novou aktivitou, která má pomoci vědcům zvýšit šance na využití výsledků výzkumů. „Jsem rád, že nakonec k tomuto kroku došlo v pravý čas. AV ČR loni přišla se Strategií AV21, kde je transfer technologií a spolupráce ústavů s firmami jedním s klíčových momentů,“ řekl na slavnostním otevření předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš.

více zde

Významní světoví vědci převzali medaile Akademie věd ČR

13.5.2016

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal v pátek 13. května dvěma významným světovým vědcům prestižní medaile AV ČR. Nejvyšším oceněním, medailí De scientia at humanitate optime meritis, byl vyznamenán prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer, generální ředitel Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) v letech 2009–2015, významný vědec v oboru experimentální částicové fyziky. Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách obdržel prof. Dr. Jörg Neugebauer, ředitel Ústavu Maxe Plancka pro výzkum železa v Düsseldorfu (Max-Planck-Institut für Eisenforschung).

více zde

Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense

13.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160513-siemens.jpg

Již podevatenácté budou oceněni diplomanti, doktorandi, vedoucí jejich prací a další nadějní vědci a vědecké týmy v rámci soutěže Cena Wernera von Siemense, kterou Siemens ČR pořádá spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR. V pěti kategoriích se i letos rozdají odměny v celkové hodnotě přes jeden milion korun. „Odborná úroveň oceněných prací je tradičně velmi vysoká, což vypovídá o tom, jak velký potenciál v mladých lidech je, pokud se ho podaří dobrým učitelům podchytit a rozvinout,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR.

více zde

Oslava 700. výročí narození zakladatele Univerzity Karlovy

13.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160513-UK-01.jpg

U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. se 12. května konalo slavnostní zasedání Univerzity Karlovy v Karolinu za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších vrcholných představitelů českého státu i zahraničních univerzit a dalších institucí. Rektor UK prof. Tomáš Zima v souvislosti s osobností Karla IV. hovořil o základních hodnotách, jako je tradice, pokora, odpovědnost, pravda a odvaha, které univerzita i celá vzdělaná společnost má ctít i v moderní době. Slavností akce se zúčastnily rovněž špičky Akademie věd ČR v čele s předsedou prof. Jiřím Drahošem a všemi místopředsedy.

více zde

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš převzal Cenu Společnosti pro vědu a umění

11.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160511-senat-01.jpg

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš převzal v Senátu ocenění Společnosti pro vědu a umění. Slavnostní předávání ocenění proběhlo pod patronací Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Již po patnácté byly v úterý 10. května v Hlavním sále Senátu předány ceny Společnosti pro vědu a umění, kterými jsou každoročně oceňováni reprezentanti různých uměleckých i vědních oborů. Letos byly oceněny tyto osobnosti: Adolf Born – výtvarník, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. - fyzikální chemik, Juraj Herz – režisér, Vojtěch Jasný – režisér, prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc. - fyzikální chemik, Jiří Kilián – choreograf, Jiří Nekvasil - divadelní režisér, Václav Postránecký – herec a doc. PhDr. Věra Ptáčková - historička scénografie.

více zde

Karel IV., země Koruny české a Evropa

11.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160511-01.jpg

V pražském Karolinu byla slavnostně zahájena mezinárodní vědecká konference Karel IV., země Koruny české a Evropa. Konference probíhá ve spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Zahájení za účasti rektora UK prof. Tomáše Zimy a místopředsedy AV ČR PhDr. Pavla Barana proběhlo v úterý 10. května ve Vlasteneckém sále. Konference připomíná výjimečnou osobnost krále a císaře Karla IV. Vladařské umění tohoto vzdělaného panovníka bude v rámci konference představeno z mnoha úhlů pohledu, přičemž velká pozornost bude věnována uměleckým počinům spojeným s jeho dvorem.

více zde

Polární záře nad Ivalem

10.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160510-cam-duben2016.jpg

Česká astrofotografie měsíce

 

Polární záři můžeme pozorovat nejčastěji v oblastech za polárním kruhem. Tento jev se vyskytuje ve vysoké atmosféře, zpravidla ve výšce okolo 100 kilometrů. Na vzniku světelného úkazu se podílí zejména tok částic slunečního větru, složeného hlavně z protonů, elektronů a alfa částic, šířený od Slunce do meziplanetárního prostoru. Tyto částice se začnou srážet s molekulami zemské atmosféry, přičemž z nich vyrážejí elektrony, jejichž místo okamžitě zaujmou jiné. Při tomto ději je vyzařováno elektromagnetické záření ve viditelné oblasti spektra.

více zde

AV ČR připravila na AFO řadu akcí na téma geneticky modifikovaných organismů

9.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160509-prednaska.jpg

Geneticky modifikovaných plodin (GMO) se není třeba obávat, potvrdili v Olomouci špičkoví čeští i zahraniční vědci. Problematika GMO často vzbuzuje negativní emoce a pro laiky není snadné se v ní orientovat. Právě proto vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, kteří koordinují výzkumný program Strategie AV21 s názvem „Potraviny pro budoucnost“, připravili společně s Univerzitou Palackého v rámci festivalu Academia film Olomouc (AFO) několik akcí zaměřených na tematiku GMO. Uspořádali veřejnou konferenci, workshop, přednášky a projekce filmových snímků.

více zde

Významný úspěch české historiografie

6.5.2016

/sys/galerie-obrazky/news-2016/160506-KuceraRationed.jpg

Laureát prémie O. Wichterleho za rok 2015 Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR zaznamenal významný úspěch – jeho monografie Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 zaujala prestižní americké nakladatelství Berghahn, které v dubnu 2016 publikovalo její rozšířenou a přepracovanou verzi. Kučerova kniha vyšla v ČR před třemi lety a byla časopisem Dějiny a Současnost vyhlášena jako nejlepší českojazyčná historická práce roku 2013. Jedná se o fascinující studii sociálních dějin počátku 20. století.

více zde

Více aktualit...