VyhledáváníPříprava nové strategie AV ČR soutěž Věda fotogenická

banner-cs.jpg VEŘEJNÁ SBÍRKA ÚMG AV ČR, V. V. I. Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která trpí závažnou formou nádorového onemocnění. Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV.

Jelikož Katareeya pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemá nárok na veřejné zdravotní pojištění.

Více informací...

Kalendář akcí

Dnes < 2010 >  < březen > 
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

TVT 2014

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Unikátní interaktivní výstava „60 let CERN“ v AV ČR pro mimořádný úspěch prodloužena

2.9.2014

Nejrozsáhlejší mezinárodní výzkumné centrum částicové fyziky, které provozuje největší urychlovač na světě LHC – slaví letos v září 60 let od svého založení. Jeho oficiální název zní „Evropská organizace pro jaderný výzkum“, ale do povědomí veřejnosti vešlo spíše pod zkratkou CERN (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire). Pozoruhodná interaktivní výstava, kterou k jubileu uspořádaly Výbor pro spolupráci ČR s CERN spolu s AV ČR, ČVUT a Univerzitou Karlovou, nyní probíhá v sídle AV ČR v Praze a pro mimořádný úspěch je prodloužena do 12. 10. 2014. Otevřena je denně (včetně víkendů) od 9 do 18 hodin, vstup zdarma.

více zde

Pro. Eva Syková byla vyznamenána stříbrnou pamětní medailí UK

30.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140930-pro-eva-sykova-byla-vyznamenana-stribrnou-pametni-medaili-uk.jpg

Ředitelce Ústavu experimentální medicíny (ÚEM) AV ČR prof. MUDr. Evě Sykové, DrSc., byla v pondělí 29. září 2014 u příležitosti významného životního jubilea slavnostně udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy (UK) za celoživotní přínos vědě a poznání. Vědkyni na toto ocenění navrhl rektor UK prof. MUDr. Tomáše Zímy, DrSc., MBA. Prof. Eva Syková, lékařka, vědkyně a politička, je ředitelkou ÚEM AV ČR od roku 2001 a mezinárodně uznávanou odbornicí v oboru neurověd a buněčné terapie.

více zde

Jak nakládat s vyhořelým jaderným palivem

30.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140930-jak-nakladat-s-vyhorelym-jadernym-palivem.jpg

Nová společná expertiza EASAC–JRC
 
Expertní rada evropských akademií (EASAC) a Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) vydaly novou studii „Nakládání s vyhořelým jaderným palivem a odpadem“. Studie definuje udržitelnou politiku nakládání s vyhořelým jaderným palivem a odpadem, která by vedla k jeho odpovědnějšímu a efektivnějšímu zajištění jak po technické, tak po finanční stránce. Expertizu v úterý 30. 9. 2014 oficiálně představil v budově Královských akademií vědy a umění Belgie předseda EASAC Jos van der Meer spolu s generálním ředitelem JRC Vladimírem Šuchou a dalšími odborníky na tuto problematiku ze zemí EU.

více zde

Cena Wernera von Siemense 2014 vyhlášena

29.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140929-cena-wernera-von-siemense-2014-vyhlasena.jpg

Společnost Siemens vyhlašuje 17. ročník soutěže o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce, a to zpracované v technických a vybraných přírodovědných oborech. Letošní novinkou je zvláštní ocenění pro nejlepší autorku absolventské práce – z přihlášených diplomových a dizertačních prací ji vybere samostatná porota. Cena je spojena s finanční odměnou a uděluje se v kategoriích Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace, Nejlepší pedagogický pracovník, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce a Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemens.

více zde

Zasedání Mezinárodního výboru pro bioetiku UNESCO

26.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-unesco.jpg

Mezinárodní výbor pro bioetiku UNESCO (IBC) zasedal v Paříži ve dnech 8.–12. září 2014. Na programu tohoto 21. zasedání byla inovace článku 15 Univerzální deklarace o bioetice a lidských právech, který se zabývá sdílením prospěchu či užitku z výzkumu, dále diskuse o této deklaraci v souvislosti s prudkým rozvojem genetiky, vývojové biologie a výzkumu lidského genomu v posledních letech a informace o připravované revizi Doporučení ke statutu vědeckého pracovníka, vydaném UNESCO v roce 1974. Informoval o tom člen IBC prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Slavnostní otevření laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech

24.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140926-slavnostni-otevreni-laseroveho-centra-hilase-v-dolnich-brezanech2.jpg

Za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií bylo ve středu 24. září 2014 v Dolních Břežanech slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., – laserové centrum HiLASE (High average power pulsed LASErs). Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., kardinál Dominik Duka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Bartáková, MSc., a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.

více zde

Ceny předsedy GA ČR za rok 2013 uděleny

23.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140923-ceny-predsedy-ga-cr-za-rok-2013-udeleny.jpg

Úspěch vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu převzali v pondělí 22. 9. 2014 Ceny předsedy Grantové agentury ČR. Hned dvě z nich získali vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, Jiří Čejka (medailonek oceněného – zde) a Michal Fárník (medailonek oceněného – zde). První za objev nových typů zeolitů, druhý za výzkum solvatovaných elektronů v molekulových klastrech. Třetí Cenu předsedy Grantové agentury ČR obdržel Vítězslav Bryja z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za výzkum komunikace buněk.

více zde

Nový grantový projekt ERC ve Fyzikálním ústavu AV ČR

22.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140922-novy-grantovy-projekt-erc-ve-fyzikalnim-ustavu-av-cr.jpg

Jörg Wunderlich z Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu (FZÚ) AV ČR získal spolu s britskými a německými kolegy prestižní ERC Synergy Grant. Jako hlavní řešitel za FZÚ AV ČR se podílí na projektu „Přeměna mezi spinem, nábojem a teplem na hybridních organicko-anorganických rozhraních“. Řešení projektu probíhá od srpna 2014 do července 2020 a vedle FZÚ AV ČR se ho účastní University of Cambridge, Hitachi Cambridge Laboratory, Imperial College v Londýně a Johannes Gutenberg University v Mainzu.

více zde

Evropská noc vědců v Astronomickém ústavu AV ČR

22.9.2014

V observatoři Astronomického ústavu (ASÚ) AV ČR v Ondřejově se uskuteční v pátek 26. 9. 2014 od 15 do 24 hodin „Evropská noc vědců“. ASÚ AV ČR se akce účastní od jejího počátku v roce 2005. Evropská noc vědců se koná na více než 200 místech v celé Evropě. Astronomové otevřou svá pracoviště a zájemci mohou nahlédnout pod pokličku vědecké práce. Lákadlem bude jistě největší dalekohled v České republice nebo noční pozorování v Západní kopuli historické hvězdárny. Přesný program a plakátek ke stažení je na http://www.asu.cas.cz/articles/823.

více zde

Česko-norské semináře: výzkum, inovace, transfer technologií

17.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140917-cesko-norske-seminare-vyzkum-inovace-transfer-technologii.jpg

Akademie věd České republiky ve spolupráci s Norskou grantovou agenturou (The Research Council of Norway), Norským velvyslanectvím v Praze a Ministerstvem financí ČR pořádá ve dnech 22. a 23. září 2014 česko-norský kulatý stůl a semináře na téma výzkumu, inovací, transferu technologií a hodnocení výzkumných aktivit. Hlavním záměrem akce je posílení bilaterálních vztahů v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI), vytvoření podmínek pro dlouhodobější spolupráci vědeckých komunit a sdílení zkušeností mezi klíčovými aktéry v oblasti vědní strategie.

více zde

Buňky pod dohledem sentinel

16.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140916-bunky-pod-dohledem-sentinel.jpg

Nový koncept studia živých organismů založený na rychlém testování velkého počtu buněčných procesů s využitím hmotnostní spektrometrie představili vědci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR společně s kolegy ze švýcarského Curychu. Publikován byl v září 2014 v časopise Nature Methods (viz abstrakt). Koncept otevírá možnost úzké spolupráce technologicky zaměřených laboratoří s biomedicínskými odborníky, kteří doposud postrádali spolehlivý prostředek pro bleskové posouzení procesů probíhajících v buňkách během fyziologických i patologických podmínek, nebo při působení různých léčiv, což je nezbytným předpokladem k vysvětlení podstaty chorob a nalezení optimální léčby.

více zde

Světová premiéra původního znění Dvořákovy opery Alfred

16.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140916-svetova-premiera-puvodniho-zneni-dvorakovy-opery-alfred.jpg

Kulturní událost mimořádného významu nabídne 17. září 2014 festival Dvořákova Praha – ve světové premiéře zazní v pražském Rudolfinu první opera Antonína Dvořáka Alfred. Přestože Dvořák patří v celosvětovém měřítku k nejhranějším skladatelům, mnohá jeho díla zaznívají zřídka a některá dokonce vůbec. V případě opery Alfred nestačilo učinit „pouhé“ dramaturgické rozhodnutí. Už jen proto, že nebyly k dispozici provozovací materiály pro hudebníky. Na ambiciózním projektu participují umělci, producenti i vědci: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR se na něm podílel odbornou přípravou notových materiálů. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Kam směřuje evropský kosmický výzkum po úspěchu sondy Rosetta?

15.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-easac.jpg

Expertní rada evropských akademií (EASAC), sdružení národních akademií věd členských států Evropské unie, vydala novou studii „Evropský kosmický výzkum: strategické srovnání výzkumu prováděného lidmi a roboty“. Analyzuje význam kosmického výzkumu pro vědu a zvažuje ekonomické, politické a společenské argumenty o tom, zda mají být vesmírné mise prováděné lidmi, nebo roboty. EASAC doporučuje přijetí společné strategie. Expertízu veřejnosti představil 15. 9. 2014 v prostorách švýcarského velvyslanectví v Paříži předseda EASAC Jos van der Meer spolu s předsedou pracovní skupiny Thierry Courvoisierem a dalšími odborníky.

více zde

Více aktualit...