VyhledáváníPříprava nové strategie AV ČR soutěž Věda fotogenická

banner-cs.jpg VEŘEJNÁ SBÍRKA ÚMG AV ČR, V. V. I. Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která trpí závažnou formou nádorového onemocnění. Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV.

Jelikož Katareeya pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemá nárok na veřejné zdravotní pojištění.

Více informací...

Kalendář akcí

Dnes < 2011 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

Lovci záhad

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Unikátní interaktivní výstava „60 let CERN“ v AV ČR

news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014 news-2014
Foto: Fyzikální ústav AV ČR a Luboš Svoboda

 

Unikátní interaktivní výstava „60 let CERN“ v AV ČR

2.9.2014

Nejrozsáhlejší mezinárodní výzkumné centrum částicové fyziky, které provozuje největší urychlovač na světě LHC – slaví letos v září 60 let od svého založení. Jeho oficiální název zní „Evropská organizace pro jaderný výzkum“, ale do povědomí veřejnosti vešlo spíše pod zkratkou CERN (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire). Pozoruhodná interaktivní výstava, kterou k tomuto jubileu uspořádaly Výbor pro spolupráci ČR s CERN spolu s Akademií věd ČR, Českým vysokým učením technickým a Univerzitou Karlovou, je všem zájemcům zdarma přístupná v  sídle AV ČR od 2. do 25. září 2014, a to v pracovní dny od 9 do 18 hodin.

více zde

Česko-norské semináře: výzkum, inovace, transfer technologií

17.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140917-cesko-norske-seminare-vyzkum-inovace-transfer-technologii.jpg

Akademie věd České republiky ve spolupráci s Norskou grantovou agenturou (The Research Council of Norway), Norským velvyslanectvím v Praze a Ministerstvem financí ČR pořádá ve dnech 22. a 23. září 2014 česko-norský kulatý stůl a semináře na téma výzkumu, inovací, transferu technologií a hodnocení výzkumných aktivit. Hlavním záměrem akce je posílení bilaterálních vztahů v oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI), vytvoření podmínek pro dlouhodobější spolupráci vědeckých komunit a sdílení zkušeností mezi klíčovými aktéry v oblasti vědní strategie.

více zde

Buňky pod dohledem sentinel

16.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140916-bunky-pod-dohledem-sentinel.jpg

Nový koncept studia živých organismů založený na rychlém testování velkého počtu buněčných procesů s využitím hmotnostní spektrometrie představili vědci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR společně s kolegy ze švýcarského Curychu. Publikován byl v září 2014 v časopise Nature Methods (viz abstrakt). Koncept otevírá možnost úzké spolupráce technologicky zaměřených laboratoří s biomedicínskými odborníky, kteří doposud postrádali spolehlivý prostředek pro bleskové posouzení procesů probíhajících v buňkách během fyziologických i patologických podmínek, nebo při působení různých léčiv, což je nezbytným předpokladem k vysvětlení podstaty chorob a nalezení optimální léčby.

více zde

Světová premiéra původního znění Dvořákovy opery Alfred

16.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140916-svetova-premiera-puvodniho-zneni-dvorakovy-opery-alfred.jpg

Kulturní událost mimořádného významu nabídne 17. září 2014 festival Dvořákova Praha – ve světové premiéře zazní v pražském Rudolfinu první opera Antonína Dvořáka Alfred. Přestože Dvořák patří v celosvětovém měřítku k nejhranějším skladatelům, mnohá jeho díla zaznívají zřídka a některá dokonce vůbec. V případě opery Alfred nestačilo učinit „pouhé“ dramaturgické rozhodnutí. Už jen proto, že nebyly k dispozici provozovací materiály pro hudebníky. Na ambiciózním projektu participují umělci, producenti i vědci: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR se na něm podílel odbornou přípravou notových materiálů. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Kam směřuje evropský kosmický výzkum po úspěchu sondy Rosetta?

15.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-easac.jpg

Expertní rada evropských akademií (EASAC), sdružení národních akademií věd členských států Evropské unie, vydala novou studii „Evropský kosmický výzkum: strategické srovnání výzkumu prováděného lidmi a roboty“. Analyzuje význam kosmického výzkumu pro vědu a zvažuje ekonomické, politické a společenské argumenty o tom, zda mají být vesmírné mise prováděné lidmi, nebo roboty. EASAC doporučuje přijetí společné strategie. Expertízu veřejnosti představil 15. 9. 2014 v prostorách švýcarského velvyslanectví v Paříži předseda EASAC Jos van der Meer spolu s předsedou pracovní skupiny Thierry Courvoisierem a dalšími odborníky.

více zde

Za chorobami srdečních chlopní jsou i jiné faktory, než se dosud vědělo

11.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140911-za-chorobami-srdecnich-chlopni-jsou-i-jine-faktory-nez-se-dosud-vedelo.jpg

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR společně s kolegy z dalších institucí zjistili, že chorobné zúžení (stenóza) srdeční chlopně je způsobena nejen usazováním vápníku (tzv. kalcifikací), jak se dosud předpokládalo, ale i dalšími prvky, např. fosforem. V usazeninách objevili také cholesterol a proteiny. „Nové poznatky by mohly vést k efektivní prevenci, případně k novým metodám léčby této poměrně rozšířené choroby,“ uvedla vedoucí Oddělení geochemie ÚSMH AV ČR Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.

více zde

Rada pro výzkum, vývoj a inovace má 9 nových členů

11.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-vlada-cr.jpg

Jmenováním devíti nových členů do Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se stal tento odborný a poradní orgán vlády kompletním. Vláda o tom rozhodla na svém zasedání ve středu 10. září 2014. RVVI má nyní sedmnáct členů a její první zasedání se uskuteční 16. září 2014. Mezi novými členy jsou též čtyři zástupci Akademie věd ČR: místopředseda Akademie věd ČR PhDr. Pavel Baran, CSc., vedoucí vědecký pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., vedoucí vědecké skupiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR doc. RNDr. Jan Konvalinka a ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA.

více zde

Ředitel CERN prof. Heuer navštívil Akademii věd ČR

8.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140908-reditel-cern-prof-rolf-dieter-heuer-navstivil-akademii-ved-cr.jpg

Na dvoudenní návštěvě pobývá až do dnešního večera v Praze generální ředitel Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) prof. Rolf-Dieter Heuer. V doprovodu bývalého rektora Univerzity Karlovy prof. Ivana Wilhelma nejprve hovořil na půdě naší nejstarší univerzity se současným rektorem UK prof. Tomášem Zimou, pak následoval mítink se zástupci českých ministerstev. Program generálního ředitele CERN pokračoval setkáním s předsedou Akademie věd ČR prof. Jiřím Drahošem, jenž ho provedl výstavou k 60. výročí CERN v sídle AV ČR, a rozhovorem s rektorem ČVUT prof. Petrem Konvalinkou.

více zde

Stopy světla

8.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140908-stopy-svetla.jpg

Česká astrofotografie měsíce
 
Oblohu nad hlavou nám roztočil vítěz srpnového kola soutěže Česká astrofotografie měsíce Radovan Mrllák, vlastně ji roztočila sama Země, otáčeje se kolem své osy. Za dvě hodiny, po které objektiv fotoaparátu sledoval nebe nad jadranským pobřežím, se pootočila o jednu dvanáctinu celé otáčky a tento pohyb vykreslil třicetistupňové obloučky hvězd. Snímek nezachycuje však pouze otáčení naší Země. Každá hvězda je jinak barevná a jinak jasná. Kromě polohy na nebi tak o každé z nich můžeme zjistit mnohem více. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Vyšel komplet The Prehistory of Bohemia

1.9.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140901-vysel-komplet-the-prehistory-of-bohemia.jpg

Anglický překlad dosud nejrozsáhlejšího kompendia českého pravěku – Archeologie pravěkých Čech (The Prehistory of Bohemia) – nyní vydal pražský Archeologický ústav AV ČR. Monumentální dílo shrnuje v sedmi svazcích současné vědomosti, podává přehled pramenů, kladených otázek i názorů na interpretaci získaných dat. Předvádí, na co lze navázat, které přístupy se jeví jako perspektivní a do kterých oblastí by měly směřovat nové badatelské projekty a projekty památkové péče. Úvodní díl seznamuje s  teorií a metodou archeologie, přírodním kontextem pravěkých kultur, antropologií pravěkých populací a také s hospodařením s archeologickým dědictvím.

více zde

IMC 2014

29.8.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140829-18-svetovy-mikroskopicky-kongres-imc-2014.jpg

18. světový mikroskopický kongres
Největší mezinárodní odborná akce věnovaná mikroskopii – 18. světový mikroskopický kongres IMC 2014 – se uskuteční ve dnech 7.–12. září 2014 v Kongresovém centru Praha. Na 2700 účastníků z 67 zemí čeká bohatý program rozdělený do čtyř specializací: instrumentace a techniky, materiálové vědy, přírodní vědy, interdisciplinární specializace. Kongres bude mít 58 odborných sekcí a osm plenárních přednášek. Záštitu nad akcí převzali místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a rektor ČVUT Petr Konvalinka. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Setkání představitelů Senátu Parlamentu ČR a Akademie věd ČR

29.8.2014

/sys/galerie-slides/140829-senat/140829-AV_SENAT_01.JPG

Tři roky od podpisu Memoranda o spolupráci
U příležitosti tříletého výročí navázání úzké spolupráce mezi Senátem Parlamentu ČR a Akademií věd ČR, kterou odstartoval podpis společného Memoranda o stálé konferenci v červenci roku 2011, se uskutečnilo v pátek 29. srpna 2014 setkání zástupců obou stran v pražské Lannově vile. Slavnostní shromáždění zahájil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, po něm vystoupil se zdravicí předseda Senátu PČR Milan Štěch. Za společnými aktivitami, jichž bylo dosud celkem čtyřiadvacet, se ve své prezentaci (viz zde) ohlédl doc. Jaroslav Šebek.

více zde

Naděje pro léčbu Amyotrofické laterální sklerózy

28.8.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/logo-uem.jpg

Úspěch českých vědců publikovaný v časopise Stem Cells
Kmenové buňky kostní dřeně mohou mít pozitivní účinek na průběh Amyotrofické laterální sklerózy (ALS), neurodegenerativního onemocnění, jež vede během dvou až pěti let ke smrti pacienta a na které není žádný dostupný lék. K tomuto závěru, jenž byl nyní zveřejněn v prestižním mezinárodním lékařském časopise Stem Cells, došli vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR pod vedením profesorky Evy Sykové.

více zde

Více aktualit...