Vyhledávání



Příprava nové strategie AV ČR Týden vědy a techniky 2014

banner-cs.jpg VEŘEJNÁ SBÍRKA ÚMG AV ČR, V. V. I. Dnem 6. 8. 2014 byla Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) vyhlášena veřejná sbírka na pomoc čtrnáctileté Katareeye Epp, která bohužel dne 6.října podlehla závažné nemoci.

Její rodiče jsou zaměstnanci ÚMG v rámci projektu BIOCEV. Jelikož pochází z tzv. třetí země, konkrétně z Austrálie, podle českých zákonů nemají jejich rodinní příslušníci nárok na veřejné zdravotní pojištění. Náklady na intenzivní léčbu Katareeyi během prvních dvou měsíců překročily limit komerčního pojištění ve výši 1,6 milionu Kč. Léčba byla dlouhá a finančně náročná a veškeré náklady na ni hradí pouze Katareeyni rodiče z vlastních zdrojů.

Více informací...

Kalendář akcí

Dnes < 2013 >  < květen > 
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

TVT 2014

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Týden vědy a techniky AV ČR nabízí na 500 akcí po celé ČR

Zahájení TVT 2014 Zahájení TVT 2014 Zahájení TVT 2014 Zahájení TVT 2014 Zahájení TVT 2014
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

 

Týden vědy a techniky AV ČR nabízí na 500 akcí po celé ČR

30.10.2014

„Dělat vědu je to nejvíce fascinující povolání, které si člověk může vybrat,“ uvedl ve čtvrtek 30. října 2014 při slavnostním zahájení 14. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš. Ceremoniálu se zúčastnili také rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima a nový předseda Evropské výzkumné rady (ERC) prof. Jean-Pierre Bourguignon, který je v těchto dnech v ČR na pracovní návštěvě. Letošní ročník tohoto nejvýznamnějšího vědeckého festivalu v Česku se koná s mottem „Dotkni se vědy“ a v období od 1. do 15. listopadu nabídne svým návštěvníkům na 500 akcí v mnoha českých městech.

více zde

Součástky z feromagnetických polovodičů

31.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141031-GaMnAs_transistor_and_plots.png

Vědci z FZÚ AV ČR přispěli ke shrnutí významného oboru fyziky
Výzkum feromagnetických polovodičů jako je (Ga,Mn)As vedl za poslední dvě desetiletí k výraznému prohloubení znalostí relativistických spinově závislých jevů v pevných látkách. Zároveň vedl k objevům nových efektů a nových principů fungování experimentálních mikro-elektronických a opto-elektronických součástek. Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Univerzity Karlovy a z Velké Británie zveřejnili široké shrnutí tohoto živého oboru fyziky pevných látek v časopise Reviews of Modern Physics (viz abstrakt).

více zde

Přednáška a diskuse s J.-P. Bourguignonem v Matematickém ústavu AV ČR

30.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/cech11.jpg

V rámci cyklu výročních reprezentačních přednášek, které Matematický ústav AV ČR pořádá na počest jednoho z nejvýznamnějších našich matematiků 20. století Eduarda Čecha, vystoupí prof. Jean-Pierre Bourguignon, který je jako předseda Evropské výzkumné rady (ERC) nyní v ČR na pracovní návštěvě. Přednáška na téma „Modern Geometry: from Local to Global, from Smooth to Rough, from Static to Dynamic“ se uskuteční v pátek 31. října 2014 od 9.30 hodin. Poté bude následovat panelová diskuse o ERC a účasti českých matematiků v jejích grantových soutěžích.

více zde

Přednášky nositelů Akademické prémie

29.10.2014

Hlavní výsledky své šestileté vědecké práce představili ve středu 29. října 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze dva držitelé prestižního ocenění Akademická prémie – Praemium Academiae z roku 2008. S přednáškou Spiny na parkovištích dat i automobilů před posluchači nejprve vystoupil prof. Tomáš Jungwirth, PhD., z Fyzikálního ústavu AV ČR, poté ho následoval prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, který svůj příspěvek pojmenoval Polymerní systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv s potenciálním uplatněním při léčbě nádorových onemocnění.

více zde

ERC: Semináře o excelenci ve vědě

29.10.2014

Mušky octomilky, litosféra, matematické problémy, viry, chemičtí miniroboti – to jsou témata, za které pět mladých vědců (Michal Koucký, Pavel Plevka, František Štěpánek, Lucie Tajčmanová a Pavel Tomančák) v minulosti obdrželo prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC). Každý z nich podporuje projekt tzv. hraničního výzkumu. Ve čtvrtek 30. října 2014 vystoupí na půdě Akademie věd ČR na seminářích, kde představí začínajícím badatelům a vědeckým manažerům nejen svůj výzkum, ale i svou cestu na vrchol. Akce se uskuteční u příležitosti návštěvy nového předsedy ERC prof. Jean-Pierra Bourguignona.

více zde

Předseda AV ČR ocenil tři popularizátory vědy

23.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141023-ceny/BE8A0803_resize.jpg

Cestovatel do hlubin Země, lovec záhad a vypravěč bájného eposu o Gilgamešovi – tři lidé, tři špičkoví badatelé a také tři čerstvě ocenění popularizátoři vědy. Této pocty se jim dostalo ve čtvrtek 23. 10. 2014 a její oficiální název zní „Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014“. Špičkoví badatelé jsou už svým samotným vědeckým potenciálem velkým přínosem pro obor, kterému se věnují. Když ale navíc dokáží tyto poznatky předávat laické veřejnosti formou poutavého „detektivního příběhu“, rodí se jakási přidaná hodnota, která dokáže v lidech probudit zájem o témata, jež na první pohled mohou nezasvěcené spíše odrazovat svou složitostí.

více zde

Férová věda a jak jí dosáhnout?

23.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141023-ferova-veda-a-jak-ji-dosahnout.jpg

Na 3. národní konferenci o genderu a vědě, pořádané ve středu 22. 10. 2014 Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, se zástupci dvou hlavních grantových agentur (GA ČR a TA ČR), Akademie věd ČR, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Úřadu vlády ČR shodli, že rovné příležitosti a postavení žen ve vědě jsou tématy, kterým je třeba věnovat pozornost. Řada z nich představila opatření, která pro  vyrovnání rovných příležitostí mužů a žen v české vědě plánují přijmout. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Státní cenu za překlad dostane Jiří Pechar

23.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141023-statni-cenu-za-preklad-dostane-jiri-pechar.jpg

Státní cenu za překladatelské dílo pro rok 2014 obdrží za celoživotní dílo doc. PhDr. Jiří Pechar, vědecký pracovník Oddělení pro současnou kontinentální filosofii Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Slavnostní udílení Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury se koná ve čtvrtek 23. října 2014 od 20 hodin ve Veletržním paláci v Praze. Přímý přenos vysílá Česká televize na programu ČTart. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Spořilovské expedice

15.10.2014

Přednáškový cyklus o významných poznatcích ve vědách o Zemi

Spořilovské expedice je název nového přednáškového cyklu, který byl zahájen letos na podzim a jemuž jsou vyhrazeny čtvrtky od 16 hodin v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR na pražském Spořilově (program nejbližších přednášek zde). Smyslem této série přednášek, která by měla pokračovat i v dalších letech, je přinést širšímu publiku zájemců o vědy o Zemi informace o novém, kvalitním výzkumu v řadě oborů, které se fungováním naší planety tak či onak zaobírají: v geofyzice, geologii, astronomii, fyzice atmosféry, klimatologii… Nejbližší přednáška má název Blesky a vlny a koná se 16. října 2014 (více zde). Podrobnější informace naleznete zde.

 

více zde

Představitelé akademií věd visegrádské čtyřky jednali v Praze

14.10.2014

/abicko/sys/galerie-obrazky3/V4/V4_Lanna_foto-skys-005adweb460x307.jpg

Tradiční setkání vedoucích představitelů akademií věd zemí visegrádské čtyřky se tentokrát uskutečnilo ve dnech 13.–14. října 2014 v pražské Lannově vile. Program dvoudenního pracovního jednání (viz zde) se soustředil zejména na společnou vědní politiku a strategii, institucionální reformy, nové vědní programy a národní iniciativy na poli vědních politik jednotlivých visegrádských zemí. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš představil novou výzkumnou Strategii AV ČR, členka Akademické rady AV ČR prof. Eva Zažímalová a člen prezidia Slovenské akademie věd prof. Karol Frölich informovali o přepravovaných hodnoceních výzkumné činnosti SAV a AV ČR.

více zde

Uran a jeho měsíc

10.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141010-uran-a-jeho-mesic.jpg

Česká astrofotografie měsíce
 
Fotografování planet není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vítězná fotografie za září 2014 přináší nesmírně kvalitní pozemský snímek vzdálené planety Uran. V době jeho pořízení se planeta nacházela 2 994 miliony kilometrů  od  Země. Okolo Slunce oběhne jednou za 84 let, po obloze se tedy pohybuje jen velmi zvolna. O to rychleji se, podobně jako ostatní plynné obří planety, otáčí. Uranský den je totiž kratší než pozemský o plných sedm hodin.  Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Nová robotická observatoř otevřena v Ondřejově

8.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141008-nova-roboticka-observator-otevrena-v-ondrejove-dalekohled.jpg

Ve spolupráci firmy ProjectSoft z Hradce Králové, Astronomického ústavu Univerzity Karlovy a Astronomického ústavu Akademie věd České republiky byla v úterý 7. října 2014 slavnostně otevřena robotická observatoř BlueEye600. Označení „observatoř“ (nikoli dalekohled), je záměrné, neboť komplex tvoří zrcadlový dalekohled o průměru 600 mm, ale také např. autonomní meteorologická observatoř a samozřejmě velmi důležitý řídící software. Světově unikátní vlastností tohoto nového robotického dalekohledu je možnost rychlého pohybu, a to až 90 stupňů za sekundu! 

více zde

Zvířecí modely pomohou zlepšit život schizofrenikům

8.10.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/141008-zvireci-modely-pomohou-zlepsit-zivot-schizofrenikum.jpg

Schizofrenie je závažné onemocnění postihující zhruba 1 % populace. Je charakterizováno řadou příznaků, které zhoršují kvalitu života pacientů. Mezi badateli dnes převládá hypotéza, že u schizofrenie, která se zpravidla projevuje v post-adolescentním věku, dochází k patologickým změnám v mozku, jež mají za následek špatné propojení nervových spojů. Díky tomu pak následně dochází k řadě negativních změn ve  fungování mozku. Ač se to zdá neuvěřitelné, lze tato onemocnění modelovat i u zvířat. To má několik zásadních cílů: studovat příčiny této nemoci, její vnější projevy, a také hledat nová, bezpečnější a účinnější léčiva.

více zde

Více aktualit...