VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2013 >  < květen > 
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

Lovci záhad

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

Genetický plán pšenice odhalen

17.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140717-geneticky-plan-psenice-odhalen1.jpg

Poslední krok před získáním úplné sekvence DNA důležité plodiny
Plán dědičné informace pšenice publikovalo 18. července 2014 v prestižním vědeckém časopise Science Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu pšenice (IWGSC). Vědci sdružení v konsorciu popsali strukturu dědičné informace této plodiny a zásadním způsobem přispěli k porozumění evoluci nejvíce pěstované obiloviny na světě, která hraje klíčovou roli ve výživě lidstva. Genetický plán pšenice se podařilo odhalit díky využití chromosomové strategie, kterou vyvinul tým prof. Jaroslava Doležela v Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) AV ČR.

více zde

Záhadná síla tvarující pískovcové skály byla odhalena českými geology

21.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140721-zahadna-sila-tvarujici-piskovcove-skaly-byla-odhalena-ceskymi-geology5.jpg

Pískovce na celém světě proslavily velkolepé útvary, jako jsou skalní brány, věže, sloupy či převisy. Vznik takových podivuhodných útvarů však doposud nebyl uspokojivě vysvětlen. Geologové z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Geologického ústavu AV ČR a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR provedli experimenty, které odhalují, že pískovcová skála funguje jako propojený a „inteligentní“ organismus. Nepotřebného materiálu, který ohrožuje její stabilitu, se zbavuje a zůstávají jen nosné prvky. Výsledky výzkumu byly nyní zveřejněny v nejprestižnějším časopise věd o Zemi Nature Geoscience (viz abstrakt).

více zde

Věda kolem nás

15.7.2014

Nová edice Nakladatelství Academia
Nová edice nakladatelství Academia Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR. Edici vydává Nakladatelství Academia ve spolupráci s pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti. Každý svazek proto rovněž přinese přiměřenou informaci o příslušném pracovišti.

více zde

Vyhlášen 3. ročník Studentské soutěže Nakladatelství Academia

15.7.2014

Třetí ročník soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy. Stanovy soutěže najdete na http://academia.cz/studentska-soutez.html

více zde

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR se stal Celosvětovým centrem excelence

14.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140714-usmh-se-stal-celosvetovym-centrem-excelence1.jpg

Významného ocenění dosavadních výsledků dlouhodobého společného výzkumu sesuvů se dostalo vědeckým týmům Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR, v. v. i, společně s Přírodovědeckou fakultou UK obdržely v červnu tohoto roku v Pekingu titul Celosvětové centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů. Certifikát platí pro období 2014–2017. Česká republika tak nyní patří mezi patnáct takových center rozmístěných po celém světě.

více zde

Pruhovaná rybička jako pomocník v hematologii

11.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140711-pruhovana-rybicka-jako-pomocnik-moderni-hematologie.jpg

Trendem moderního biomedicínského výzkumu je snaha minimalizovat pokusy na zvířatech, jako jsou myši či kuřata, a tam, kde je to možné, nahradit je vývojově jednoduššími modelovými organismy. To lze jen za předpokladu, že jsou u těchto organismů evolučně zakonzervované některé základní buněčné a fyziologické procesy, čímž je zachována podobnost s procesy v organismech složitějších. Jedním takovým biologickým modelem je i akvarijní rybička danio pruhované (zebřička). To, že je vhodným modelem ke studiu hematologických chorob, dokládají nyní i vědci z ÚMG AV ČR.

více zde

Světelné mosty na Slunci vysvětleny

11.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140711-svetelne-mosty-na-slunci-vysvetleny.jpg

Badatelé Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR vysvětlili ohřev chromosféry nad světelnými mosty, tedy světlými pásy rozdělujícími tmavá jádra slunečních skvrn. Při vzdalování se od povrchu Slunce, za který je považována tzv. fotosféra, se několikrát mění teplota. Dolní fotosféra má teplotu 6000 °C, s rostoucí výškou chladne a v horní části je už jen 4200 °C horká (teplotní minimum). Dále nad povrchem, ve vrstvě zvané chromosféra, ovšem teplota opět začne stoupat až na 10 000 °C. Poté, v koróně, dokonce skokově roste až na miliony stupňů. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Třem vědcům byly uděleny medaile AV ČR

8.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140708-trem-vedcum-byly-udeleny-medaile-av-cr.jpg

Vědecké úspěchy tří badatelů z různých ústavů Akademie věd ČR ocenil v úterý 8. července 2014 v sídle této nejvýznamnější výzkumné instituce předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Udělil tři čestné oborové medaile – Ernsta Macha (za zásluhy ve fyzikálních vědách) RNDr. Janu Stöckelovi, CSc., z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, Františka Pošepného (za zásluhy v geologických vědách) doc. RNDr. Jaromíru Ulrychovi, DrSc., z Geologického ústavu AV ČR a Františka Palackého (za zásluhy v historických vědách) Dr. Robertu Luftovi z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

více zde

Jak vzniká „mokrý“ elektron?

8.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140708-jak-vznika-mokry-elektron.jpg

Prestižní časopis Nature Chemistry publikoval původní článek skupiny prof. Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR spolu s experimentátory na Curyšské univerzitě, který ukazuje, jak se ve vodě „rozpouští“ elementární částice – elektron. Každý, kdo někdy solil polévku, tuší, jak se ionty solí rozpouštějí ve vodném prostředí. Jak se ale ve vodě rozpouští elektron? Bude se tato záporně nabitá elementární částice rozpouštět podobně jako chloridový anion z kuchyňské soli, nebo se uplatní kvantově mechanické efekty a rozpouštění proběhne podle úplně jiného scénáře? Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Aktivní oblast 2082

8.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140708-aktivni-oblast-2082.jpg

Česká astrofotografie měsíce
Sluneční skvrny nejsou většinou na Slunci samy. Často se vyskytují ve skupinách, čím složitějších, tím magneticky komplikovanějších, a tím náchylnějších k výskytu například slunečních erupcí. A sluneční erupce je jev, který nezajímá jen astronomy, ale i techniky energetických systémů, telekomunikací, kosmických družic i lékaře. Všichni zmiňovaní vědí, že energie uvolněná při sluneční erupci může dosahovat intenzit, které mohou ovlivnit chod jak mobilního telefonu, tak lidského srdce. Sluneční oblasti AR 2082 zachytil svým objektivem vítěz červnového kola soutěže Česká astrofotografie měsíce Maxim Usatov. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Čestné oborové medaile získali významní vědci z AV ČR

2.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140702-cestne-oborove-medaile-ziskali-vyznamni-vedci-z-av-cr.jpg

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš vyznamenal ve středu 2. července 2014 v sídle AV ČR tři významné vědecké pracovníky čestnými oborovými medailemi. RNDr. Vlasta Jankovská, CSc., z Botanického ústavu AV ČR a RNDr. Bohdan Slavík z Ústavu experimentální botaniky AV ČR získali čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách, prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc., z Fyzikálního ústavu obdržel čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách.

více zde

Bolzanova medaile pro dr. Pavla Krejčího

2.7.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140702-bolzanova-medaile-pro-dr-pavla-krejciho.jpg

Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách získal RNDr. Pavel Krejčí, CSc., z Matematického ústavu (MÚ) AV ČR. Medaili převzal 26. června 2014 z rukou předsedy Vědecké rady AV ČR prof. Jiřího Čtyrokého v rámci mezinárodní konference Rate independent processes and evolution – RIPE60, kterou MÚ AV ČR pořádal při příležitosti životního jubilea dr. P. Krejčího. Ředitel Weierstrassova ústavu pro aplikovanou analýzu a stochastiku v Berlíně prof. Jürgen Sprekels v laudatiu vyzdvihl výjimečné vědecké i osobní kvality laureáta.

více zde

Akademická prémie 2014

25.6.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140625-akademicka-premie-2014.jpg

Prestižní Akademickou prémii – Praemium Academiae – udělil ve středu 25. června 2014 v sídle Akademie věd ČR v Praze předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš vynikajícím českým vědcům doc. RNDr. Ondřeji Santolíkovi, Dr., z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., a prof. RNDr. Jiřímu Šponerovi, DrSc., z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Ocenění je určeno mimořádným vědeckým osobnostem, které v mezinárodním měřítku patří ke špičce svého oboru a vytvářejí prestiž AV ČR jako celku. Akademická prémie představuje nástroj finanční a morální podpory skutečné vědecké excelence a je nejvýznamnějším vědeckým grantem v České republice.

více zde

Více aktualit...