VyhledáváníKalendář akcí

Dnes < 2014 >  < duben > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Akademický bulletin

abicko

Videa ze světa vědy

videoprezentace-blok-bgd.jpg

Academia 

projekt BIOCEV

biocev-logo-color-horizontal.jpg

Více o projektu

 

projekt ALISI

ALISI

Superlaser ELI

ELI.jpg

projekt CZECHGLOBE

TITUL.jpg

Vítejte na stránkách Akademie věd České republiky,

veřejné neuniverzitní výzkumné instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti. Nejvyšším samosprávným orgánem AV ČR je Akademický sněm. Výkonným orgánem AV ČR je Akademická rada v čele s předsedou AV ČR. Jejím stálým poradním orgánem je Vědecká rada, která se zabývá vědní politikou AV ČR. Tyto celoakademické orgány jsou voleny vždy na čtyřleté období.
 

XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Foto: Stanislava Kyselová (Akademický bulletin)

 

XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

24.4.2014

/abicko/sys/galerie-obrazky3/Snem_XLIV_01.JPG

XLIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR se uskutečnilo ve čtvrtek 24. dubna 2014 v pražském Národním domě na Vinohradech. Sněm mj. projednal novou Strategii dalšího rozvoje AV ČR, návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2013, zprávu o činnosti Akademické rady za období od XLIII. zasedání Akademického sněmu, zprávu o hospodaření AV ČR v roce 2013 a její závěrečný účet. Delegáti též zvolili část členů Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích i zahraničních vědců, zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank.

více zde

Čeští vědci zkoumají hrozbu povodní v peruánských velehorách

24.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140424-cesti-vedci-zkoumaji-hrozbu-povodni-v-peruanskych-velehorach.jpg

Čeští vědci se zabývají nebezpečím vzniku povodní v horských oblastech Peru. Tyto zátopy mohou vzniknout v důsledku přílivové vlny, kterou způsobí sesuv hornin nebo pád sněhové laviny do horských jezer. „Hlavním cílem výzkumu je zjistit nebezpečná místa a varovat místní obyvatele před stavbami v ohroženém území,“ uvedl za vědecký tým RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR. Nejnovější výsledky prezentují badatelé na odborné konferenci České asociace geomorfologů v Teplicích. Konference se koná od 23. do 25. dubna 2014.

více zde

Mezinárodní konference o vysokoenergetické astrofyzice IBWS 2014

22.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140422-mezinarodni-konference-o-vysokoenergeticke-astrofyzice-ibws-2014.jpg

Jedenáctý z řady úspěšných workshopů věnovaných astrofyzice vysokých energií, pozemním experimentům a pozorováním zejména robotickými dalekohledy se uskuteční v Karlových Varech od 23. do 25. dubna 2014. IBWS (INTEGRAL/BART Workshop) je pracovní setkání odborníků především z oblasti rentgenového výzkumu vesmíru s pomocí družic pozorujících v gama a rentgenovém oboru a návazných pozemních robotických dalekohledů. Workshop pořádá Astronomický ústav Akademie věd ČR. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny naplno zahajuje svoji činnost

18.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140418-czechglobe-centrum-vyzkumu-globalni-zmeny-naplno-zahajuje-svoji-cinnost.jpg

Nově vybudované vědecké centrum excelence CzechGlobe, které je součástí Akademie věd ČR, bude slavnostně otevřeno v úterý 29. 4. 2014 v Brně. CzechGlobe je jedním z osmi úspěšných projektů Operačního programu VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) podporujících vznik Evropských center excelence financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu. Jde o moderní výzkumnou infrastrukturu umožňující komplexní výzkum problematiky globální změny. Vědecká práce se zde soustředí na tři základní komponenty působení globální změny – na atmosféru a klima, ekosystémy a socio-ekonomické systémy.

více zde

Cenu hlavního města Prahy získali prof. H. Illnerová a prof. J. Koutecký

17.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140417-cenu-hlavniho-mesta-prahy-ziskali-prof-h-illnerova-a-prof-j-koutecky.JPG

Dvěma významným obyvatelům české metropole – fyzioložce a biochemičce prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a zakladateli dětské onkologie v Československu prof. MUDr. Josefu Kouteckému – byla udělena Cena hlavního města Prahy. Rozhodli o tom pražští radní na svém zasedání 14. ledna 2014. Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 17. dubna 2014 v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Oba ocenění získali z rukou pražského primátora Tomáše Hudečka stříbrnou medaili spojenou s peněžitou částkou ve výši 100 000 korun.

více zde

Seminář o udržitelnosti výzkumných center v Senátu PČR

17.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140417-seminar-o-udrzitelnosti-vyzkumnych-center-v-senatu-pcr.jpg

Z iniciativy místopředsedkyně senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorky prof. Evy Sykové se v úterý 15. dubna 2014 shromáždila v Senátu Parlamentu ČR téměř stovka českých vědců, aby diskutovala o problémech udržitelnosti nově vybudovaných výzkumných center. Senátorka za Prahu 4 Eva Syková je současně ředitelkou Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, který je partnerem v projektu BIOCEV – Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci u Prahy.

více zde

Medaile Bernarda Bolzana profesoru Součkovi

16.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140416-medaile-bernarda-bolzana-profesoru-souckovi.jpg

Profesor Vladimír Souček z Matematického ústavu UK, který patří mezi světově respektované badatele v několika oblastech geometrie a jejích aplikací v matematické fyzice, převzal 16. dubna 2014 čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Na udělení prestižního ocenění jej navrhl Matematický ústav AV ČR. Profesor Souček publikoval tři monografie a 95 původních vědeckých článků; databáze MathSciNet uvádí 627 citací jeho prací. Jako jeden z nemnoha českých matematiků publikoval v jednom z nejprestižnějších matematických časopisů Annals of Mathematics.

více zde

Sedm let České republiky v Evropské jižní observatoři

14.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140414-sedm-let-ceske-republiky-v-evropske-jizni-observatori.jpg

Mezinárodní konference o Evropské jižní observatoři (ESO), která má připomenout a částečně i zhodnotit sedm roků členství České republiky v této nevládní organizaci, se koná od 14. do 16. dubna 2014 v pražské Lannově vile. Na konferenci vystoupí významní zástupci ESO včetně českých astronomů, kteří představí práce, projekty a jejich výsledky ve spolupráci s ESO. Pořadatelem je Astronomický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Setkání představitelů AV ČR, Pardubického kraje, Powiatu Klodzko a Sdružení obcí Orlicko

11.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140411-setkani-predstavitelu-av-cr-pardubickeho-kraje-01-Petr-Fiala.jpg

Představitelé Akademie věd ČR, Pardubického kraje, Powiatu Klodzko a Sdružení obcí Orlicko projednávali v pátek 11. dubna 2014 aktuální témata této východní části České republiky. Setkání se uskutečnilo v nadmořské výšce 995 metrů v Kramářově chatě na Suchém vrchu v Orlických horách. V úvodu vystoupili předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., a předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala. Poté následovaly příspěvky zúčastněných stran.

více zde

Nejlepší studentské návrhy loga AV ČR

10.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140410-nejlepsi-studentske-navrhy-loga-av-cr.jpg

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš ocenil ve čtvrtek 10. dubna 2014 nejlepší studentské návrhy loga AV ČR a jejich autorům předal jako odměnu malý dárek z produkce Nakladatelství Academia – publikace o grafickém designu, konkrétně též o tvorbě log. Vítězné práce vybrala Akademická rada AV ČR ze studentských návrhů Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově náměstí, Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafická v pražské Hellichově ulici a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

více zde

V průhonickém zámku vznikla Galerie NATURA

10.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140410-v-pruhonickem-zamku-vznikla-galerie-natura.jpg

Botanický ústav Akademie věd ČR otevřel v průhonickém zámku nový výstavní prostor – Galerii NATURA. Má odrážet přírodní rámec jejího okolí a také vyjadřovat snahu kurátorů „vystavovat umění osobité, nepodbízející se běžným trendům ani populismu, ba naopak – vyznačující se silným ,naturelem´“. Galerie NATURA zahájila svou činnost v úterý 1. dubna 2014 vernisáží výstavy známého klatovského sochaře Václava Fialy a jeho hostů, jejichž díla se snaží komunikovat s autorovým uměleckým názorem. Návštěvníci mohou galerii navštívit v otevírací době Průhonického parku. Podrobné informace naleznete v tiskové zprávě.

více zde

Knihou roku se stal Průvodce protektorátní Prahou Jiřího Padevěta

9.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140409-knihou-roku-se-stal-pruvodce-protektoratni-prahou-jiriho-padeveta.jpg

Magnesia Litera 2014
 
Knihou roku, tedy absolutním vítězem nejprestižnější české knižní soutěže Magnesia Litera se letos stal „Průvodce protektorátní Prahou“ Jiřího Padevěta, autora a ředitele Nakladatelství Academia. Rozhodlo o tom hlasování tří set kritiků, akademiků a knihkupců. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v úterý 8. 4. 2014 na Nové scéně Národního divadla v Praze. Tento titul rovněž zvítězil v kategorii „Litera za literaturu faktu“. Nakladatelství Academia zaznamenalo úspěch také v kategorii „Litera za překladovou knihu“, kterou vyhrál Robert Svoboda se svým překladem knihy „Harmonia caelestis“ Pétera Esterházyho.

více zde

Třeboňští vědci učinili významný krok ve výzkumu fotosyntézy

8.4.2014

/sys/galerie-obrazky/news-2014/140408-trebonsti-vedci-ucinili-vyznamny-krok-ve-vyzkumu-fotosyntezy.jpg

Publikace v prestižním odborném časopise Plant Cell
 
Jihočeští vědci objasnili zrod fotosystému 2, což je složitý bílkovinný komplex přítomný v buňkách rostlin, řas a sinic. Jeho funkce je zcela zásadní pro proces fotosyntézy, a tím fakticky pro udržení života na naší planetě. Nicméně zatím nebylo příliš jasné, jak je takto komplikovaný komplex, který kromě řady bílkovin obsahuje také chlorofyl a karotenoidy, tvořen v buňkách. Výrazný krok k pochopení tohoto procesu učinili vědci z třeboňského Centra Algatech Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

více zde

Více aktualit...