VyhledáváníAkademie věd ČR  › Vzdělávání  › Vědecký titul "doktor věd"  › Seznam komisí pro obhajoby disertací  › Molekularně-biologické a lékařské vědy

Biomedicína

Předsedkyně
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK v Praze
prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. - Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. - Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK v Praze
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
MUDr. Radim Šrám, DrSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Alternující členové
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. -  Neurochirugická klinika ÚVN v Praze

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. - Urologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. - II. interní klinika VFN a 1. lékařská fakulta UK v Praze

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. - Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK v Praze
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze
prof. RNDr. et PharmDr. Jan Kovařík, DrSc. - Masarykův onkologický ústav v Brně
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)